ARMACO ENERGY JSC

АРМАКО ЕНЕРДЖИ АД се занимава преимуществено с внос, износ и транзит на електроенергия – активна търговия с електричество.

The company carries out transactions at freely negotiated prices for the purchase of electricity. That refers to three parties - producers, other traders that hold a license to trade in electricity and the balancing market.

АРМАКО ЕНЕРДЖИ АД е регистриран на свободния пазар като търговец на електрическа енергия и на базата на договори за доставка на електричество осъществява продажби на крайни клиенти.
Фактурата, издавана от АРМАКО ЕНЕРДЖИ АД, е единна и включва разходите за мрежови услуги (пренос през и достъп до електроразпределителната и електропреносната мрежа) и разходите за нетна активна електрическа енергия.

Крушка нарисувана на бял фон
INQUIRY