Would you like to reduce your electricity costs?

INQUIRY

BALANCING AND FORECASTING

Armaco Energy JSC is a coordinator of a balancing group and carries out balancing for its customers with the aim to reduce the impact of energy surplus and deficit on the monthly costs of its customers.
• Енергиен Мениджмънт Център, който разполага със специалисти за поддържане на услугата и модерна техника, дава възможност за намаляване и оптимизиране на енергийните разходи.
• Специализиран софтуерен продукт, който обработва данни, оценява потенциални отклонения и изготвя прогнози, се ползва от диспечерския отдел, за да се осигури баланс с помощта на мониторинг в реално време на количествата електрическа енергия, измерени почасово.
Армако енерджи логго
INQUIRY