Бихте искали да оптимизирате разходите си за електроенергия?

ЗАПИТВАНЕ

ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

АРМАКО ЕНЕРДЖИ АД се занимава преимуществено с внос, износ и транзит на електроенергия – активна търговия с електричество.

Компанията осъществява сделки по свободно договорени цени за закупуване на електрическа енергия както от производители, така и от други търговци, които разполагат с лиценз за търговия с електрическа енергия или от балансиращия пазар.

АРМАКО ЕНЕРДЖИ АД е регистриран на свободния пазар като търговец на електрическа енергия и на базата на договори за доставка на електричество осъществява продажби на крайни клиенти.
Фактурата, издавана от АРМАКО ЕНЕРДЖИ АД, е единна и включва разходите за мрежови услуги (пренос през и достъп до електроразпределителната и електропреносната мрежа) и разходите за нетна активна електрическа енергия.

Армако енерджи логгоКрушка нарисувана на бял фон
ЗАПИТВАНЕ