Бихте искали да оптимизирате разходите си за електроенергия?

ЗАПИТВАНЕ

БАЛАНСИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ

• АРМАКО ЕНЕРДЖИ АД осъществява балансиране за клиентите си, в качеството си на координатор на балансиращата група, с цел намаляване на негативното влияние върху ежемесечните разходи за електрическа енергия на цените за недостиг и излишък.
• Енергиен Мениджмънт Център, който разполага със специалисти за поддържане на услугата и модерна техника, дава възможност за намаляване и оптимизиране на енергийните разходи.
• Специализиран софтуерен продукт, който обработва данни, оценява потенциални отклонения и изготвя прогнози, се ползва от диспечерския отдел, за да се осигури баланс с помощта на мониторинг в реално време на количествата електрическа енергия, измерени почасово.
Армако енерджи логго
ЗАПИТВАНЕ